Araç Kiralamak Daha Ekonomik

  • 0

Araç Kiralamak Daha Ekonomik

Şirketlerin içinden çıkamadığı ya da sürekli gündeme getirdiği sorunlardan biri de “araç kiralamak mı daha avantajlı yoksa satın almak mı” konusudur. Özsermayenin araç alımında kullanılması yapılacak ticaret hacmini ve karlılığı düşürebiliyor!

Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Oto Kiralama Genel Müdürü, şirketlerin araç alımı yapmak için özkaynaklarını ya da kredi kullanabileceklerini hatırlatarak, “Özsermayenin araç alımında kullanılması yapılacak ticaret hacmini ve karlılığı düşürebilir. Kredili alımlarda ise, kredibilitenin araç alımında kullanılması, diğer kredi ürünlerinin kullanılmasını güçleştirebilirken, bununla birlikte bilançolarda da borç görünecektir. Ayrıca özellikle son yıllarda değişken olan ve yüksek primler gerektiren Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko prim ödemelerinden de etkilenilmiş olur.” dedi.

ARAÇ KİRALAMAK MI, SATIN ALMAK MI?
Müdür, kiralamalarla olarak ise “Yatırım, sigorta ve vergilendirme maliyetleri kira bedeli içinde olup takibi de kiralama şirketi tarafından yapılır. Kiralanan araçların bakım masrafları, kasko, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası araç muayeneleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, oluşan hasarların tamiri kiralama şirketi tarafından takip edilir ve ödemeleri gerçekleştirilir. Araç kiralayan bu işlemler için hem zaman kaybetmemiş, hem de işlemleri takip etmesi için de birini görevlendirmemiş olur.” diye konuştu.

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

“Araçların kullanımı sırasında oluşabilecek hasarların giderilmesi sırasında, serviste kalma süresince araçlar kullanılamaz. Ayrıca periyodik bakım masraflarının da ödenmesi gerekir. Kiralama yapılması halinde ise, kullanılan araçta büyük bir arıza ve ya hasar oluşmuşsa kiralama şirketi tarafından ikame araç verilir ve kullanıma devam edilmesi sağlanmış olur.

Ayrıca alım yapıldığı ay itibari ile ancak yıl sonuna kadar kalan aylar için amortisman gideri yazılabilir ve tamamı 5 yıla yayılarak gider olarak düşülebilir. Araçlar 2. el olarak satıldığında düşülen amortisman kadar gelir beyan edilmiş olur. Elde edilen gelir Kurumlar Vergisi esaslarına göre vergilendirilir. Ayrıca uygulanmakta olan miktarda KDV’ ye de tabi olunur. Araç alımı sırasında ödenen KDV indirim olarak değerlendirilemez, maliyet veya gider olarak gösterilebilir. Araçlar için ödenen Motorlu Taşıt Vergisi gider olarak kaydedilemez.

Araç kiralanması durumunda ise aylık kira bedelleri gider olarak yazılabilir. Kiralayan vergi mükellefi değilse bile kira bedelinden, yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapılır. Ödenen KDV, indirim konusu yapılır ve araç için yapılan masraflar (yakıt vb.), gider yazılabilir.
Bunun dışında, Oto Kiralama Operasyon Müdürü ise, kiralama şirketlerinin araçlarını 2-3 yıl aralığında yenileyebiliyor olmasının veya sözleşmeye konulan ek şartlarla belli bir süreye veya km sonunda araçların değişiminin mecburi hale getirilebiliyor olmasının da şirketlere avantaj sağladığını belirtti. Filo ve filo kiralama hizmeti veren diğer bir çok şirkette 7/24 yol yardımı hizmeti verilmekte olduğunu, arıza ya da kaza durumlarında danışabilecekleri bir servis hizmeti verildiğinin de altını çizdi.

Sonuç olarak baktığımızda özellikle uzun dönemde araç kiralamak alım yapılmasına göre zaman, kar ve avantajlar sunabiliyor.

Kaynak: Sabah.com.tr